Commercial Property For Sale | 3291 Franklin Av, Coconut Grove

.Coconut Grove הנכס ממוקם בלב ליבה של זהו מיקום מושלם עבור מקום פולחן או בית ספר פרטי / מעון יום .  הנכס נמצא במרחק של מספר רחובות מבתי הספר הפרטיים והציבוריים הטובים ביותר, כגון: בית הספר הפרטי אברגלדס רנסום, בית